Kraniosakral Terapi

Kraniosakral terapi är en förgrening av klassisk osteopati som etablerades vid 1930-talet. En viktig roll i denna terapi spelar det som kallas för fascia. Detta är ett nätverk av bindväv som korsar varandra på olika nivåer i kroppen, och är relevant för både formen på musklerna och deras inbördes förskjutning mellan varandra. Fascia är sammanflätade med varandra på ett imponerande sätt, och den fascia som omger hjärtat är även i anslutning med fascian runt lungorna, blodkärlen, revben och muskler. Detta system innefattar ligament som tillsammans bildar en kedja av biokinesiskt ramp, vilket gör att en irritation i foten kan bli en orsak till huvudvärk. Irritationen i foten kan föras genom hela systemet i nedre extremiterna och färdas via muskler, rygg och nacke tills det når huvudet och då leda till huvudvärk.

Behandlingsområden

Kraniosakral terapi kan tillämpas på:

  • Värk i kroppen, t.ex. huvudvärk, migrän, ryggvärk och ledvärk.
  • Neurologiska syndrom som stickningar och domningar i armar och ben, ischias, lårbenshals och brachialis.
  • Neuropsykiska störningar som ADHD, inlärningssvårigheter, sömnstörningar, neuros, allmän sjukdomskänsla utan särskilda skäl, hyperaktivitet hos barn och vuxna.

Vid behandling

En behandling tar 1-1,5 timmar. Vid behandling kan patienten känna en sömnighet. I efterhand kan patienten uppleva olika sensationer, exempel på detta kan vara känslan av pulseringar och tickningar, muskelkramper, en känsla av intensiv värme eller kyla, yrsel och tinnitus.

 

Kraniosakral som terapimetod är mycket säker och ger bra resultat, det är vetenskapligt bevisat. Detta är en teknik som ger lindring till en patient inom en kort tidsperiod. I länder som USA, Kanada, Tyskland, Polen och många andra länder världen över är kraniosakral terapi en metod som återbetalas av myndigheter som Försäkringskassan.