Infraröd

Vad är resonansbehandling?

Resonansbehandling är en metod där man använder mekaniska vågrörelser som är så minimala att de kan ta sig igenom alla typer av vävnadsstrukturer såsom muskler, bindväv, organ och leder. Genom att rikta vågrörelserna mot det område där det finns motstånd kommer dessa i samklang med strukturens egen energi. På så vis kan man motarbeta hinder i kroppen som uttrycker sig i till exempel låsningar och förtätningar, då de mjukas upp.

 

Individens egen energi börjar flöda med större kraft och får fri tillströmning till just de områden i kroppen där den behövs, t.ex. till skadade och utmattade områden. Metoden ökar patientens rörlighet, närvaro och medvetenhet om sin kropp och vad som händer i den. Kroppen får genom ett resonant upptagande av värme i vävnaden hjälp att fokusera på självläkande processer.

Långvariga effekter av infrarött ljus

Med infrarött ljus finns det effekter som verkar under en längre tid. Några exempel är att kapillärerna vidgas och bidrar till förbättrad mikrocirkulation, muskelfibrer värms upp vilket minskar muskelkramp samt att toxiner (gifter) avlägsnas. Dessutom förbättras lymfflödet vilket minskar svullnad och inflammation, och det finns en positiv inverkan på både nervändor och perifera nerver vilket förbättrar sårläkning. Forskare har observerat att det infraröda ljuset som RESONANS sänder stimulerar enzymaktivitet.

 

Det är enkelt att se effekten som infrarött ljus kan ha. Långvågigt infrarött ljus från solen är det område av ljusspektra som ser till att frukter mognar. Det minskar försurningen. Testa gärna själv genom att lägga en citronhalva i solen i en eller två dagar eller på en infraröd platta i ungefär en timme. Den halva som utsatts för infrarött ljus blir mycket sötare än den andra halvan.