Introspect

Introspect är ett vetenskapligt framställt verktyg som hjälper till att utföra individualiserade behandlingar. Med hjälp av Introspect utför man en analys av kroppens organ och fastställer organens funktionalitet. Genom en snabb hälsokontroll identifieras potentiella och definitiva obalanser i organen och de kan då korrigeras. Vid vissa obalanser tar man med Introspect-metoden fram individuella hälsopreparat som är skapade för specifika behov. Med denna metod kan man även bestämma vilka viktiga åtgärder som behöver tas för att förebygga ohälsa och hjälpa kroppen till läkning.

Apparaten togs fram i forskningsändamål och baseras på teorin att människokroppen har en elektromagnetisk stomme med information och att denna reagerar på yttre frekvenser. Dessa frekvenser kan automatiskt stämma in sig med de kroppsliga frekvenser som styr organismen.

 

Avsikten med Introspect-metoden är att komplettera övriga undersökningsmetoder och terapier, inte att ersätta dem.