Magnetfältsterapi

I vår civiliserade värld är bristen på motion och rörelse ett av de största hoten mot vår hälsa. Vår kropp lever inte under de förhållanden som den är skapad för, vilket är arbete och fysisk ansträngning. Det är vanligt att vi inte rör oss i den utsträckning som kroppen behöver, eller att vi rör oss alltför ensidigt med ojämn belastning. Detta skapar problem, ett uttryck för det kan vara en energibrist i cellerna som sedan utvecklas till kroniska besvär i form av skador på hela organ eller vävnader. Kroniska besvär är som en epidemi, ett ständigt ökande fenomen. Det är egentligen bara ett samlingsnamn för olika symptom på en bakomliggande obalans och energibrist. Symptomen varierar från person till person, beroende på var man har sina svagheter

 

Bemer 3000

Bemer 3000 behandlar inte symptomen för kroniska besvär var för sig, utan istället behandlas den bakomliggande cellmässiga energibristen. Om cellerna är friska, då är också kroppen frisk. Många besvär kan förbättras med Bremer 3000-systemet, och åtskilliga personer har vittnat om hur de blivit befriade från en mängd olika åkommor och hjälpta av Bremer-behandlingar. Behandlingarna hjälper inte bara mot kroniska besvär, utan även nya skador och sår läker fortare med hjälp av magnetfältsbehandling. Dessutom är den helt biverkningsfri, inte en endaste biverkning har rapporterats under de ca 15 år den har använts världen över.

 

Det räcker med några minuter varje dag med Bremer 3000 för att dina celler ska få den livsnödvändiga energi som behövs för att du ska må bättre och få en ökad prestationsförmåga. Bremer 3000 bygger en stark hälsa och motverkar sjukdomar genom att stärka de självläkande processerna i din kropp samt motverkar brist på motion och rörelse.

Magnetfält

Magnetism är ett välkänt fenomen – i Kina har man använt magnetism för energireglering i tusentals år. Forskningen kring magnetism har däremot tagit fart först under den senare delen av 1900-talet.

 

När vi rör oss i jordens magnetfält alstras en mycket svag elektropuls i vår kropp. Genom denna elektromagnetiska växelverkan får varje cell den energi som den behöver för att kunna utföra sitt arbete. Endast när cellen har tillräckligt med syre, näring, vitaminer och mineraler kan den utföra sitt arbete, när cellen har tillräckligt med energi kan den på ett effektivt sätt göra sig av med koldioxid och andra avfallsprodukter.

 

Bemer 3000 kan ersätta fysisk aktivitet

Bemer-behandlingen bygger upp cellens energinivå vilket ökar syreupptagningen och gör så att cellmembranet får en ökad spänst samt att syretrycket i cellen ökar. Kroppens celler reagerar alltså precis på samma sätt som vid fysisk aktivitet. Bemer är därför idealisk för personer som inte kan, har tid eller vill motionera så mycket som kroppen behöver.

 

Kroppens läkeprocesser

Bemer 3000 hjälper kroppen att hjälpa sig själv. Man har uppnått goda resultat inom många skilda områden såsom:

  • muskelspänningar
  • allmänna smärttillstånd
  • sårläkning, inflammationer
  • högt eller lågt blodtryck
  • artroser
  • trötthet

 

Varje behandling bidrar till en friskare blodgenomströmning och en ökad syresättning av cellen. Man uppnår en normalisering av syrets partialtryck i blod och kroppens eget pH samt en stimulerad hormonproduktion och ett förbättrat immunförsvar.

 

Inom elitidrotten ökar intresset eftersom Bemer-terapin är effektiv vid både uppvärmning och som efterbehandling för att reducera skador, och snabbt återhämta kroppen när musklerna efter träning och tävling är starkt ansträngda.

Bemer 3000 används idag rutinmässigt av läkare och terapeuter på sjukhus och kliniker med mera i 30 länder världen över.