Vibrogym

Människans vistelse i rymden under en längre tid har varit förknippad med behovet av att uppfinna en träningsform som skulle kunna användas i en tyngdlös miljö. Att träna i rymden har varit omöjlig då det inte finns något motstånd där, och astronauter som spenderat lång tid i viktlöst tillstånd upptäckte att de förlorade muskler. När de återvände till jorden hade de till exempel stora problem med att gå. I Ryssland uppfann man idén om en vibrationsmetod som sedan vidareutvecklades i USA, och i efterhand har det visat sig att vibrationsträning har en enormt positiv inverkan på kroppen. Efter den idén finns det nu en medicinsk apparat, VibroGym.

VibroGym är även bra för personer med en stor övervikt, då den inte ger några påfrestningar på lederna.

Fördelarna med VibroGym

Vibrationsträning bidrar till en stark och hälsosam kropp. Fördelarna är många, till exempel ökar kroppens dynamiska och explosiva styrka snabbt. Kroppens rörlighet och flexibilitet blir mycket bättre. Ämnesomsättningen ökar, vilket leder till en effektivare fettförbränning. Med vibrationsträning ökar även blodcirkulationen vilket till och med går att känna av efter endast ett träningspass. Den här metoden kan effektivisera träningen enormt, och den är bättre än traditionell styrketräning som kan ta flera timmar. Istället tränar man här hela kroppen på 20 minuter, en väsentlig tidsbesparing.

 

Medicinska fördelar med VibroGym

Vibrationsträning påverkar lymfdränaget i kroppen positivt, vilket i sin tur kan stärka immunförsvaret. Det sker en kraftig ökning av tillväxthormonproduktionen, detta gäller särskilt tillväxthormoner som är viktiga för uppbyggnad och reparation av celler så som HGH, IGF-1 och testosteron. Vid kliniska studier har det visat sig att vibrationsträning är ett ytterst effektivt sätt att förebygga och behandla benskörhet (osteoporos), eftersom VibroGym stärker benvävnaden. En nedbrytning av stresshormonet kortisol sker också, vilket minskar känslan av stress. Vid kontrollerade studier i Italien har det visat sig att mängden kortisol minskar med ca 30 %. Produktionen av ”välbefinnandehormonet” serotonin ökar, liksom neurotrofin som stimulerar hjärnaktiviteten positivt. Även endorfiner utsöndras vilket leder till en tydlig smärtreducering. Mängden celluliter reduceras genom en förstärkning av kollagenlagret i huden, och i samband med vår bantningskur och cellulitreduceringskur kan man få mycket bra resultat på vissa områden.